Anasayfa > Taesa > Kurumsal > Hedeflerimiz
Hedeflerimiz

1- Günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına uygun olarak üyelerinin sorunlarını çözmek için çalışmak,

2- Mesleğin üye, toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli çabaları göstermek,

3- Hava seyrüsefer hizmeti veren resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları, üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve ahlakı korumak, uzmanlık alanında ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek bunları savunmak, kamuoyu oluşturmak, gerektiğinde ilgilileri uyarmak,

5- Mesleki konularda ihtiyaç duyulan yönetmelikleri hazırlamak, hazırlanmasına destek vermek ve onaylanması için çaba sarf etmek.

6- Ülkemiz hava sahasında uçuş emniyetinin sağlanması ve devamı konusunda yapılan çalışmalara etkin katılımın sağlanmasına devam etmek.

7- Ülkemizdeki tüm ATSEP'leri aynı veri tabanında bir araya getirerek, birbirleriyle bağlantılarını sağlamak ve sürdürmek,

8- AB (Avrupa Birliği)' nin üye ülkelerde faaliyette bulunan sivil toplum örgütlerine sağladığı parasal vb. Her türlü fon olanaklarından yararlanma yollarını araştırarak, gerektiğinde bu fonları kullanabilmek için uygun ortamlar ve projeler oluşturmak.

9- ATSEP ve görevlerinin belli bir disiplin altına alınması için yapılan çalışmalara devam etmek,

10- Hava Trafik Emniyeti Elektronik Sistemleri ve Personelini tanıtmak için yazılı ve web tabanlı yayınlarda bulunmak.
Uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği kapsamında, can ve mal emniyetinin sağlanması için görev ve sorumluluğumuzun bilincinde en iyi hizmeti sunmak.


 
Kurumsal
Tarihçe
Yönetim Kurulumuz
Denetleme Kurulu
Dernek Üyelerimiz
Amaç
İlkelerimiz
Hedeflerimiz
Dernek Tüzüğü
Mevzuat
Dernek Üyeliği
Yayınlar
Kaybettiklerimiz
 
Web Tasarım